http://spflillaparis.se/Frida.jpg


Välkommen

SPF Lilla Paris är föreningen där vi träffas och trivs tillsammans

SPF Lilla Paris är en politiskt och religiöst obunden förening

SPF Lilla Paris ingår i SPF Sveriges Pensionärsförbund

 

http://spflillaparis.se/Kyrkan.jpg

 

Ny webbadress

SPF Seniorerna Lilla Paris har en ny webbadress:
 www.spf.se/lillaparis
SPF Seniorerna Lilla Paris har haft hemsida sedan februari 2002. Nu anpassar vi oss till det format som andra föreningar har haft sedan många år. Reportage för tiden t.o.m. 2015 kommer att ligga kvar i den gamla formen.

Tisdagsträff

Den 24 november 2015 sjöng kören kören inför advent och jul. Dessutom visade kommunarkivarie Ingemar Lundvall intressanta axplock ur kommunarkivet. Se och hör kören sjunga här>>>
 

Studiebesök

Den 17 november 2015 besökte vi moskén i Trollhättan. Se mer här>>>
 

Tisdagsmöte

Den 29 oktober 2015 berättade Elver Jonsson om Raul Wallenberg.
Se mer om årets tisdagsträffar här >>>
 

 

 

   startsidan