Reportage från studiebesök


Studiebesök i Dalsland den 5 maj 2015

En kylslagen vårdag åkte en bilkaravan en runda i Dalsland. Vitsippsmattorna täckte marken och naturen var skön.

 

Vi besökte Bertil Gustafssons vattenkraftverk i Brålanda. Här producerar han 500 000 kWh per år.
 

Han berättar om hur vattenflödet i Frändeforsån varierar och om hur isbildning kan försvåra tillvaron för en kraftverksägare.
 

Efter besöket på kraftverket bjöd Inga och Bertil Gustafsson på välsmakande kaffe och bulle.
 

Nästa studiebesök var på Quantenbergs säteri. Torsten Augustsson var imponerad av en traktor med 500 hästkrafter.
 

Säteriet föder upp 25000 grisar per år. Grisarnas avföring processas till biogas och återstoden blir ett utmärkt gödningsmedel.
 

Det sista studiebesöket var på Dalaborgs slottsruin som ligger på en udde i Vänern.
 

Kjell Gustavsson berättade mycket initierat om den svenska historien på 1200- och 1300-talen. En viktig händelse var att den s.k. Dalaborgstraktaten undertecknades här 1388. Den innebar att stormännen i västra Sverige förklarade Margareta som sin "fulmäktiga fru och rätta husbonde". Detta ledde sen till att Kalmarunionen bildades 1397 och Margareta blev drottning i Danmark, Norge och Sverige.
 

Som avslutning intogs kaffe och klengås på Hamrane kaffestuga. Regnet hade vänligheten att vänta tills vi var under tak här. Vi var mycket nöjda med studiebesöket som Kjell Gustavsson arrangerat.
 


Studiebesök på Nordiska Skorstensprodukter den 10 januari 2015

NSP grundades av Arvid Johnson som introducerade böjliga insatsrör i syrafast rostfritt stål för renovering av skorstenar. Företaget har utvecklats till att dessutom vara grossist med kaminer, stålskorstenar och många andra artiklar inom området. Man har även en organisation för installationer över hela landet. I ett laboratorium kan material och produkter testas i bl a extrema temperaturer. Numera ägs och drivs företaget av grundarens söner Ulf och Jan. Efter besöket var alla eniga om att man imponerats av företaget.

VD Ulf Jonsson berättar om företaget innan han visar oss runt.


 
Här är lagret
 


 
Ulf visar på en äldre maskin hur böjliga stålrör tillverkas.
 


Studiebesök på Regionens hus Residenset den 14 november 2014

Vi blev mycket väl mottagna av Agneta Forsell med assistenter. Hon guidade oss runt i representationsvåningen och redogjorde för inredningens ålder och stil.

Vi begrundar resterna av trappan till det äldsta residenset under Karl XI:s tid, 1600-tal.
  Gustaviansk stil.

 Karl-Johan stil

 Matsal, med den berömda italienska takkronan.


Studiebesök på TRANTER INTERNATIONAL AB den 7 oktober 2014

Tranter har verksamhet i 50 länder. Huvudkontoret för Europa ligger i Vänersborg. Omsättningen i Europa är c:a 600 miljoner SEK. Man tillverkar värmeväxlare. I Vänersborg är man specialiserade på plattvärmeväxlare, som tillverkas efter order. Vid vår rundvandring passerade vi bl a en enhet som var klar för leverans till ett kärnkraftverk. Andra exempel på användningsområden är fartyg och ishallar. En plåtpress som klarar ett tryck på 12500 ton imponerade på oss.

Vi blev väl mottagna av Alexandra von Essen (sittande) och Petra Karlsson Glasell. De gav oss intressant information och svar på alla våra frågor.
 På väggen bakom Kurt Dahlgren och Tore Månsby hänger en plåt till en värmeväxlare. Sådana plåtar i olika storlekar ingår i värmeväxlarna. Antalet plåtar varierar stort, från fyra till många hundra.
 

 


Studiebesök på Såtenäs den 6 maj 2014.

ftp://ftp.spflillaparis.se/studie-140506-1.jpg

Vi blev väl mottagna och guidade runt av nestorn Carl-Erik Djup. Han visade oss miljöer kring Såtenäs tid som herrgård. Efter lunch på flottiljen hade vi förmånen att få tillträde till den hangar där föreningen Swedish Air Force Historic Flight underhåller och reparerar äldre flygplan för att hålla dem i trim så de kan delta i flygdagar både i Sverige och utomlands. Där finns SK16, Tunnan, Lansen, Draken och Viggen. Flygläkaren Ulf Nylöf visade oss runt här på ett mycket intressant och underhållande sätt.
  

ftp://ftp.spflillaparis.se/studie-140506-3.jpg
Dagen avslutades vid hembygdsgården och Silvii skola i Tun Carl-Erik Djup visade och berättade. På Silvii skola fick de studerande på 1600-talet lära sig inte mindre än sex främmande språk - tyska, engelska, franska, latin, grekiska och hebreiska vid sidan av de vanliga skolämnena där religion var huvudämnet. Skolan var en internatskola. Mycket intressant På bilden: Eje Livén, Carl-Erik Djup, Signe Nilsson, Margith Leijon och Inga-Lill Olausson.
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 Vänersborgs modernaste äldreboende, Björken, var föremål för ett studiebesök den 22 oktober 2013.
 

ftp://ftp.spflillaparis.se/studie-131022-12.jpg

 Boendet invigdes i maj i år.

  

ftp://ftp.spflillaparis.se/studie-131022-11.jpg
Innergården omges av fyra avdelningar, varav en är för dementa. 

  

ftp://ftp.spflillaparis.se/studie-131022-09.jpg
 Biträdande äldreomsorgschef Tina Wallstedt berättade och svarade på våra många frågor.
  

ftp://ftp.spflillaparis.se/studie-131022-02.jpg
Enhetschef Maja Larsson berättade bland annat om de boendes frihet beträffande mat- och sovtider. Lite till mans hade vi nog tidigare trott att man har strikta tider för alla aktiviteter på äldreboenden.
  

ftp://ftp.spflillaparis.se/studie-131022-04.jpg
Pähr Holmgren, Kerstin Andersson och Eva Aminoff studerar ett konstigt badkar.
  

ftp://ftp.spflillaparis.se/studie-131022-06.jpg
Karl-Ivar Böttiger provar musklerna på ett av gymmets många redskap.
  

ftp://ftp.spflillaparis.se/studie-131022-08.jpg
Eva Aminoff testar de flesta redskapen.
  


 

 

 

 

 

 

 

 

Den 9 april 2013 gjorde vi ett mycket intressant studiebesök på Vargön Alloys AB. Bo Flink, som under 25 år varit delägare i företaget, gav en mycket initierad presentation av verksamheten. Den första legeringsugnen installerades 1912. Man tillverkar olika kvalitéer av ferrokrom som levereras till tillverkare av specialstål. Företaget ägs numera av turkiska Yildirim Group of Companies.
 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud130918-01.jpg

I täten går Kjell Gustavsson, som fixat många av föreningens intressanta studiebesök, och guiden Bo Flink (vit hjälm) som kan allt om anläggningarna.

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud130918-11.jpg

Vi får bevittna hur man tappar ugn nr 10. Verksamheten är mycket energikrävande. Man förbrukar nära en procent av Sveriges elförbrukning.

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud130918-18.jpg

Ugn nr 12 renoveras efter ett haveri förra året. Ugnen fodras med 900 ton eldfast tegel. Arbetet pågår dygnet runt. När 12-an installerades 1972 var den världens största smältugn för ferrolegeringar. Fortfarande är den en av de största.

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud130918-15.jpg

Vi var uppdelade i två grupper. Här ses den ena gruppen lämna ugn 12 efter besöket där.

 


 

 

 

 

 

 

  

Den 9 april 2013 gjorde vi ett studiebesök i Vänersborgs kyrka för att se kyrkorgeln. Orgeln byggdes 1970 och har nu renoverats och byggts ut.

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud130409.jpg

Helene Mossberg Hjertén visar spelbordet på läktaren. Härifrån kan hon spela på den stora orgeln, men även på den lilla i koret, ja till och med på båda samtidigt. Ett spelbord med samma möjligheter finns även framme i kyrkan. Hon låter oss lyssna till olika stämmor bl a de nya högtryckstrumpet och klarinett. Vi var mycket imponerade av Helenes förmåga att tygla orgeln, "instrumentens drottning". Besöket avslutades med ett besök inne i orgeln bland tusentalet pipor och mängder av detaljer.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Alla som ville deltaga på studiebesöket på residenset den 1 mars 2013 kunde inte vara med eftersom det blev fulltecknat. Eftersom Göteborg är residensstad i Västra Götalands län har residenset i Vänersborg kunnat hyras ut till VG-regionen. Vänersborg var residensstad i det tidigare Älvsborgs län men är numera regionhuvudstad. 
 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud130301.jpg

Maria Nyström från Västra Götalandsregionen visade oss runt. Här är vi representationsvåningens gustavianska del.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 23 oktober 2012 gjorde vi ett intressant besök på VBG. Man är världens största leverantör av släpvagnskopplingar för lastbilar men tillverkar även en mängd andra produkter för lastbilar.

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud121023.jpg

Fabrikschef Per Sandberg berättar om företaget och visar oss sedan runt i fabriken.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 25 september 2012 besökte vi Särestads Landsbygdsmuseum. Det imponerade på oss genom sin storlek och nya ändamålsenliga lokaler. Inte minst imponerade samlingarna och guidningen på oss. Många maskiner var tillverkade av kluriga bönder.

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud120925-1.jpg

Rolf Bodhall var en av våra kunniga guider. Här är han bakom en David Brown traktor som var snabbare än grannarnas traktorer ute på vägen.
 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud120925-2.jpg

En apparat som kan rensa säd från föroreningar.
 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud120925-3.jpg

Många av besökarna var mycket kunniga och hade personliga erfarenheter av maskinerna
 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud120925-6.jpg

Efter rundvandringen i kalla utställningslokaler njuter Marie Louise Höglund, Torsten Augustsson, Göte Johansson och Henry Salomonsson av kaffet i den varma cafeterian.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 27 mars 2012 gjorde vi ett mycket intressant och givande besök på Regionarkivet. Jan Fagerberg började med att hälsa välkommen, bjuda på kaffe och ge allmän information.

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud120327-4.jpg

Allmänhetens studierum. Här kan man få vara om man beställt material från personalen.

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud120327-1.jpg

Varje hyllsektion i arkiven har sju hyllor och är arton meter lång. Totalt finns ca. 75000 meter fyllda hyllor.

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud120327-2.jpg

Göteborgs stads verifikationer från början av 1900-talet är inbundna

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud120327-3.jpg

Här tas journaler och liknande emot från sjukvården och skannas in. Inom 10 minuter finns de tillgängliga på nätet för behörig personal.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volvo Aero

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud120313.jpg

En stor grupp medlemmar gjorde ett mycket uppskattat studiebesök på Volvo Aero den 13 mars 2012. Vi informerades och guidades på ett lysande sätt av Ulf Gruvhammar och Magnus Hallberg.

På kort tid har man ställt om från militär till nästan enbart civil produktion. Vi imponerades av den mycket avancerade tekniska nivån. Man har nått långt när det gäller lätta, och därmed bränslesparande komponenter. Volvo Aeros produkter finns i 90 procent av världens stora trafikflygplan. 

På rundvandringen såg vi tillverkning av raketmunstycken till Ariane rymdraketer. Det tar sex månader att bygga ett munstycke, som senare är förbrukat efter tio minuters användning. Robotar som hastade fram och tillbaka imponerade på oss.

På bilden står Sven-Ola Andersson, Henning och Birgitta Isacsson samt Tore och Elsa Månsby framför ett turbinhjul av komposit.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 8 november 2011 var vi på studiebesök på polisstationen där Jörgen Nygren berättade om verksamheten. Det blev ett livligt samtal om hur man skyddar sig bäst mot brott. Jörgen visade även en del av lokalerna.

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud111108-1.jpg

Jörgen Nygren berättar för Kerstin Bergenfeldt och övriga i den 18 personer starka gruppen.

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud111108-2.jpg

Ann-Margreth Stenström blev så här glad när hon hamnade i arresten.

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud111108-3.jpg

Jörgen Nygren berättar vid polishusets skjutbana om hur polisen övar och hur skjutvapen kan användas.


 

 

 

 

 

 

 

 

Den 11 oktober 2011 var vi på Ragn-Sells avfallsanläggning Heljestorp. Ragnar Davidsson guidade oss genom den del av anläggningen som behandlar hushållsavfall. Han svarade också på våra många frågor.

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud-1110-1.jpg

Ragnar Davidsson visar oss hur man behandlar hushållsavfallet 

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud-1110-2.jpg

En sopbil tömmer sin last av röda, gröna och andra påsar

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud-1110-3.jpg

I kontrollrummet övervakas driften

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud-1110-4.jpg

Ett av tre sorteringsband. Röda påsar knuffas ut åt vänster i bild och går till förbränning. Gröna påsar försvinner åt höger för att rötas. Denna påsens innehåll ger gas som kan driva en personbil nästan 3 kilometer.

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud-1110-5.jpg

På ett stort område lagras brännbart avfall som i huvudsak skickas till värmeverket i Uddevalla för att ge värme och varmvatten till Uddevallabor i vinter.

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/mot1104-1.jpg

Den 12 april 2011 var 33 medlemmar på Vänersborgs tingsrätt och lyssnade på chefsadministratör Anette Ehnberg som berättade om tingsrättens verksamheter och om hur en rättegång går till.

 

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud110315-1.jpg

Vid vårt studiebesök på biblioteket den 15 mars 2011 berättade Tomas Johansson på ett intressant och medryckande sätt om hur biblioteket är organiserat och om de tjänster som finns. Vi fick också tillfälle att se på några av bibliotekets rariteter, exempelvis Svecia Antiqva tryckt åren 1698 - 1715, Olaus Magnis Historia tryckt i Basel 1567 och Svears och Götars historia av Johannis Magni tryckt 1620. Ett mycket givande studiebesök. På bilden: Tomas Johansson(biblioteket), Rita Larsson, Gunnel Lundholm, Kerstin Norgren och Barbro Jonasson

ftp://ftp.spflillaparis.se/studie110215 3.jpg

Den 15 februari 2011 var vi på Solängens äldreboende. Enhetschef Anna Lena Persson informerade om boendemiljö, aktiviteter, matservering och mycket annat. Anhörigsamordnare Ann-Christine Karlsson talade om den omfattande verksamheten för dem som vårdar eller vårdas av någon anhörig. En god hjälp i verksamheten är de organisationer och enskilda personer som frivilligt gör olika insatser. Om detta berättade frivilligsamordnare Eva-Lena Nilsson. På bilden provar vi det berömda solrummets Medelhavsmiljö

ftp://ftp.spflillaparis.se/stud101109.jpg

9 november 2010. En liten grupp som trotsat snöovädret hörde Tore Helmersson, VD för Innovatum. Han inledde med att skildra Innovatumområdets historia med bl a Sovjetunionens beställning av 1000 lok från Nohab. Innovatum har ett antal verksamhetsområden. Science Center syftar till att intressera barn och ungdom för teknik. Man ger olika typer av stöd till nystartade företag. Man har Sveriges modernaste produktionstekniska laboratorium. Forsknings- och utvecklingsprojekt är ett viktigt område med ett 40-tal pågående projekt. Verksamheten sker i samarbete med SAAB, Volvo Aero och andra företag. Tore fick många frågor, särskilt om framtida drivmedel för bilar. Besöket avslutades med en rundvandring i lokalerna.

ftp://ftp.spflillaparis.se/studie101026.jpg

26 oktober 2010. Lockande långt borta, 1800-talets Grand Tour till Orienten, var något av det mest lockande och fashionabla en välbeställd europeisk turist kunde genomföra. Några kända svenskar som gjorde sådana resor är drottning Viktoria (Gustaf V:s gemål), greveparet Hallwyl och vänersborgaren Adolf Andersson. Peter Johansson berättade mycket medryckande och visade föremål på Vänersborgs Museum från deras resor.

ftp://ftp.spflillaparis.se/studiearena.jpg

Arena Vänersborg 12 oktober 2010. Peter Nilsson berättade och visade bilder från arenans byggtid och den nuvarande verksamheten. Arenan är inte bara en ishall för bandy utan en mötesplats för idrott, kultur och evenemang. En Arena för alla åldrar och intressen. De olika aktiviteterna bidrar också till ökade arbetstillfällen i form av restaurangbesök, övernattningar och taxiresor. Vänersborg har en vacker och imponerande Arena att visa upp för arrangörer och gäster.

ftp://ftp.spflillaparis.se/wretemark.jpg

Den 21 april 2010 besöktes Vänersborgs kommunala musikskola, som nyligen flyttat in i nyrenoverade lokaler. Rektor Gunilla Wretemark (bild) guidade oss runt. Vi fick se alla fina och ändamålsenliga lokaler som ligger i den s.k. Vänerparken, en del med fantastisk utsikt över sjön Vassbotten. Undervisning pågick i en del rum, så vi fick bl.a. höra duettsång och violinduett. I en av de stora lokalerna pågick dansundervisning. Mottagandet och guidningen var  mycket informerande och intressant, och vi förstår nu varför Vänersborg  vill kalla sig " Sveriges bästa musikstad".

Dessutom besöktes Komvux. Kajsa Vasselmark, lärare från omvårdnadsutbildningen informerade om innehåll och genomförande av omvårdnadsutbildningen för vuxenstuderande. Komvux bjöd på kaffe i sitt fina personalrum.

ftp://ftp.spflillaparis.se/ttela.jpg

Den 25 april 2008 besökte vi lokaltidningen TTELA. Håkan Svensson (bild) berättade om dagstidningar i allmänhet och TTELA i synnerhet. Svenskarna läster mest dagstidningar per capita i världen. Annonserna betyder nästan dubbelt så mycket för ekonomin som prenumerationsavgifterna. Pressetiska frågor diskuterades. Chefredaktören Allan Johansson deltog en stund. Det hela avslutades med en rundvandring på redaktionen.

ftp://ftp.spflillaparis.se/studie080418.jpg

Den 18 april 2008 besökte vi Vänersborgs bibliotek. Där fick vi lära oss att man har mycket att erbjuda utöver boklån.

ftp://ftp.spflillaparis.se/studie071116.jpg

Den 16 november 2007 besökte nära 30 medlemmar  Regionmuseets bibliotek på Niklasberg. Alla var imponerade av de stora samlingarna av bl.a. västgötalitteratur och av Vänerskolans gamla boksamling.

ftp://ftp.spflillaparis.se/mosk.jpg

Den 29 november 2006 besökte vi moskén i Trollhättan. Yasmin Pirmohamed visade oss runt, berättade om islam och svarade på våra frågor. Vi serverades te och bakverk med spännande smak.

ftp://ftp.spflillaparis.se/medmus.jpg

Den 21 april 2006 var vi på museum. Medicinhistoriska museet i den gamla lasarettsbyggnaden från 1879 berättar dels om sjukdom och bot, och dels om hälsa och livslust. Här speglas folklig läkekonst såväl som dagens specialiserade sjukvård.

ftp://ftp.spflillaparis.se/museeum.jpg

Den 9 december 2005 förhandsvisade Peter Johansson på Vänersborgs Museum "Årets skörd". D.v.s. föremål som förvärvats under året. På denna bild presenterar han tre av de många spännande sakerna. En klänning från en teateruppsättning i början av 1900-talet, originalutgåvan av musiken till Fridas bok och ett golvur tillverkat omkring 1765 av urmakaren Mauritz Schierman i Vänersborg.

ftp://ftp.spflillaparis.se/idrottsmus.jpg

Den 28 februari 2005 besökte vi Idrottsmuseet. Museet har två delar, en för Vänersborg och en för Västergötland. Vi såg löparen Arne Anderssons, brottaren Frank Anderssons och många andras, kändas och okändas, prissamlingar. Utrustning och litteratur var också intressant. 

ftp://ftp.spflillaparis.se/dockmus.jpg

Den 17 september 2004 gjorde vi ett studiebesök på dockmuseet. Museet är inrymt i stadens äldsta hus. Här finns dockor från 1840-talet och framåt. Interiörer med dockor av tidstypiska material och en mängd av tillbehör gör det till ett levande museum.

ftp://ftp.spflillaparis.se/Dalbo_WEB.jpg

Den 24 oktober 2003 besökte vi Dalbogården. Gården tillhör Dalslands Gille. Vi såg hus och inredning från gamla tider i Dalsland.

Vänerskolans Entré

Den 4 april 2003 gjorde vi ett studiebesök på Vänerskolan. Skolan är en teckenspråklig grundskola för barn och ungdomar från västra Sverige. Den är en av fem dövskolor i landet.

ftp://ftp.spflillaparis.se/bibl.jpg

Vårt första studiebesök var på Regionmuseets bibliotek på Niklasberg den 14 mars 2003.

fler reportage startsidan