SPF Lilla Paris 30 år

Jubileet firades den 9 december 2008. Festen som hölls på i Vänerskolans aula besöktes av skolans luciatåg.

 

Nästa bildserie >>

 

Vänerskolan är en skola för döva och hörselskadade. Deklamationer och sång skedde på teckenspråk.

 

Sofia Ek var lucia. Festdeltagarna visade sin uppskattning

av det mycket stämningsfulla luciaframträdandet.

 

Toastmaster Olle Lind (närmast kameran) och alla andra lät sig väl smaka. 

 

Tre långbord var dukade med blommor och ljus. 

 

Ordföranden i SPF Älvsborgs norra distrikt Bengt Englund uppehöll sig i sitt tal vid den stora verksamhet som SPF Lilla Paris bedriver.

 

 

Kommunalrådet Gunnar Lidell gratulerar.

 

Nästa bildserie >>
Grundandet

Första verksamhetsberättelsen
25-årsjubileet
35-årsjubileet
fler reportage
startsidan